Podijeli objavu

U četvrtak, 27. 5. 2021. godine, trebala je biti održana 5. redovita sjednica Općinskog vijeća Busovača. Već smo objasnili zašto smo morali napustiti dvoranu u kojoj je trebala biti sjednica. Međutim, nečuveno je ono što je uslijedilo nakon toga, a to je da su vijećnici SDA, SDP-a i DF-a, protivno Statutu i Poslovniku o radu Općinskog vijeća, a na inzistiranje načelnika Asima Mekića, dali sebi za pravo da nastave s radom. Iznenađeni smo poslušnošću vijećnika SDA, a posebno SDP-a i DF-a koji slušaju naloge načelnika da krše Statut, Poslovnik i zakone iako smo svi dali istu prisegu da ćemo raditi časno i zakonito.

Nedopustivo je da je tajnik Općinskog vijeća, koji se treba brinuti o zakonitosti rada samog Općinskog vijeća, sudjelovao u nastavku rada koji je suprotan Poslovniku.

Predsjedatelj i zamjenik predsjedatelja nisu bili spriječeni nego je zasjedanje prekinuto i prije početka sjednice. U Statutu i Poslovniku o radu Općinskog vijeća jasno je definirano tko predsjedava Općinskim vijećem, a da ne spominjemo odredbe Statuta u kojima jasno stoji da, ako je načelnik iz reda jednog konstitutivnog naroda, predsjedatelj i zamjenik predsjedatelja moraju biti iz reda drugog konstitutivnog naroda. Kako je moguće da je preostali broj vijećnika izabrao predsjedatelja Vijeća samo za tu sjednicu u imenu Refik Lušija (SDP)? Osoba koja je preuzela zasjedanje jučerašnje nezakonite sjednice, ne poštujući volju predstavnika jednog konstitutivnog naroda, a onda krajnje licemjerno na kraju izjavila da s HDZ-om treba raditi i surađivati?

Ovakav način rada, suprotan Statutu i Poslovniku, još jednom samo dokazuje naše tvrdnje o želji načelnika Asima Mekića da sam upravlja općinom, da upravlja i Općinskim vijećem koje je predstavničko tijelo te da se donose odluke koje isključivo on smatra ispravnim bez obzira bile one zakonite ili ne. Zašto bi inače inzistirao na izmjeni Poslovnika o radu Općinskog vijeća i to da se izmijeni kako on misli da treba, a suprotno odredbama Statuta općine Busovača? Je li želja za apsolutnom vladavinom u Busovači rezultat frustracija zbog slabe političke pozicije na razini Županije Središnja Bosna gdje je svima jasno tko donosi odluke, a tko je predsjednik Kantonalnog odbora SDA samo na papiru.

Postavlja se i pitanje zašto predsjednik Kantonalnog odbora SDA i načelnik općine Busovača, Asim Mekić, uspoređuje Busovaču s drugim općinama i probleme koje ima na županijskoj razini prenosi na općinsku razinu i time ugrožava odnose Hrvata i Bošnjaka u Busovači.

Klub vijećnika HDZ-a BiH Busovača smatra da je nelegalno ovo što se pokušava uraditi i traži da se prestane s narušavanjem odnosa Hrvata i Bošnjaka u Busovači.

KLUB VIJEĆNIKA HDZ-a BIH BUSOVAČA

Komentiraj