Podijeli objavu

Priređivači igara na sreću dostavili su Gradu Zenica, kao i vijećnicima svih stranaka u Gradskom vijeću “Primjedbe i prijedloge na Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama Grada Zenice, nakon što je novi gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović najavio nove takse za kladionice, piše NAP.

Priređivači igara na sreću ističu da je Ustavni sud Federacije BiH ranije tri puta proglasio neustavnom “Odluku o komunalnim taksama” Općine Zenica, koju je donijela prethodna vlast. Sud je, objašnjavaju, ranije utvrdio povredu prava na jednakost pred zakonom, jer je kao kriterij za propisivanje taksi nadležno općinsko vijeće i tada uzelo vrstu djelatnosti koju obveznik obavlja.

Odluka o komunalnim taksama Općine Zenica iz 2015. nije uklonila ovu neustavnu odredbu, budući da je i dalje kao kriterij za propisivanje taksi nadležno općinsko vijeće propisalo vrstu djelatnosti koju obveznik obavlja. Tako su za pravne osobe i poduzetnike-obrtnike određene različite visine komunalnih taksi prema zonama te sežu od minimalnih 70 KM do maksimalnih 1.600 KM, dok je djelatnost igara na sreću svrstana u izuzetke-posebnu grupu pravnih osoba i poduzetnika te je ovoj djelatnosti određen najveći iznos komunalne takse od 3.000 KM, što nije u skladu s odredbama Ustava FBIH i presudama Ustavnog suda FBiH, ističu iz kladionica.

Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumovića u “Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama Grada Zenice” sada predlaže i veće komunalne takse za kladionice, i to od 50.000 KM po uplatnom mjestu na godišnjoj razini. Priređivači smatraju da bi to bila “još veća diskriminacija ove djelatnosti”.

Komunalna taksa na istaknutu firmu mora biti jednaka za sve bez obzira na vrstu djelatnosti kojom se firma bavi. Njena visina može ovisiti o mjestu gdje se firma odnosno tabla ističe, o zonama grada i veličini table, a nikako se to ne može određivati po djelatnostima. U suprotnom se krši ustavno pravo na jednakost pred zakonom, ističu priređivači u svojim “Primjedbama i prijedlozima”.

Priređivači se pozivaju na slučajeve iz općina Zenica, Visoko, Zavidovići, Doboj-Jug, Kakanj, Žepče, Ljubuško, Odžak, Domaljevac-Šamac, Banovići, Gračanica, Kiseljak, Novi Travnik, Gornji Vakuf i Bugojno, gdje je Ustavni sud FBiH već proglasio neustavnima propise prema kojima se visina takse određuje prema vrsti djelatnosti.

Usvajanjem spornog Nacrta gradski vijećnici bi počinili kazneno djelo iz članka 241 Kaznenog zakona FBiH (povreda ravnopravnosti u vršenju privredne djelatnosti), a i dalje bi bili odgovorni za neizvršenje sudske odluke iz članka 351 Kaznenog zakona FBiH, kažu priređivači.

Predlažemo da se “Odluka o komunalnim taksama” izmjeni tako da se brišu kriteriji za određivanje takse na istaknutu firmu koji se odnose na status obveznika, veličinu pravne osobe te vrstu djelatnosti i kao kriterij za određivanje visine komunalne takse za istaknutu firmu utvrdi gradska zona koji kriterij je, po mišljenju Ustavnog suda FBiH, objektivan i u skladu s Ustavnom FBiH, zaključuju priređivači igara na sreću.

Pismo gradskim vlastima u Zenici potpisuju kladionice “Premier world sport d.o.o.” Čitluk, “Bet-live d.o.o.” Vitez, “Sport plus d.o.o.” Novi Travnik, “Petica plus d.o.o.” Vitez, “Premier sport d.o.o.” Čitluk, “Hattrick d.o.o.” Vitez i “Zmajevi d.o.o.” Zenica, piše NAP.

Komentiraj