Podijeli objavu
Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH okončao je izvanredno zasjedanje na kojem je odobrio ovogodišnji proračun Federacije uz popratni akt – predloženi zakon o izvršenju proračuna.

Podržan je zaključak da se prilikom izrade rebalansa navedenog proračuna u obzir uzmu svi predloženi amandmani.

Usvajanjem Prijedloga zakona o dopuni Zakona o proračunima u FBiH, Zastupnički dom odobrio je da se gradonačelniku Mostara, uz suglasnost načelnika za financije, omogući utvrđivanje proračuna Grada za 2018. godinu i odluke o njegovom izvršenju.

Osim na ovogodišnje financijske planove Zavoda za zapošljavanje FBiH, Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja, Federalnog fonda solidarnosti, zastupnici su dali suglasnost na financijski plan Zavoda mirovinsko-invalidskog osiguranja.

Tom prilikom, direktor Zavoda MIO Zijad Krnjić rekao je da su sredstva predviđena za plaćanje ocjene radne sposobnosti onih kojih se prijave za umirovljenje na osnovu invalidnosti.

– Ljudi koji su stekli pravo na mirovinu po kantonima čekaju od šest do 12 mjeseci, pa koliko ćemo još čekati sa 1.200.000 KM – upitao je šef Kluba SDP-a BiH Elvir Karajbić.

Krnjić je odgovorio da je županijama dostavljena planirana dinamika, te istakao da će se za oko 10.000 ljudi vršiti vještačenje s obzirom na cijenu o medicinskom vještačenju.

Zastupnici SBB-a Azri Hadžić uputio je obećanje da će joj dostaviti tražene podatke o točnom broju umirovljenja po županijama.

Donošenjem odluke o davanju suglasnosti na financijski plan Federalnog fonda solidarnost usvojen je zaključak, kojim su Vlada, Federalno ministarstvo zdravstva, Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja odnosno Federalni fond solidarnosti zaduženi da uvaže predložene sugestije u vezi s liječenjem oboljelih od melanoma, te argumente Udruženja oboljelih od melanoma i ponude hitno financijsko rješenje kako bi ova kategorija oboljelih dobila mogućnost adekvatnog liječenja.

Također, dana je suglasnost i na financijski plan Regulatorne komisije za energiju (FERK) za 2018. godinu.

Navedene akte razmatrat će Dom naroda Federalnog parlamenta na sjednici zakazanoj u petak.

Komentiraj