Podijeli objavu

Vlada Srednjobosanskog kantona održala je 26. travnja 2018. godine 86. sjednicu u Travniku.

Na prijedlog Kantonalne uprave za branitelje, Vlada SBK je dala suglasnost na Mišljenje na federalni Prednacrt zakona o pravima demobiliziranih branitelja i članova njihovih obitelji, koji je iz oblasti podijeljene nadležnosti Kantona i FBiH, uz napomene da se određene obaveze kantona i općina da isti razrade svojim propisima.

Ministarstvo pravosuđa i uprave je predložilo, a Vlada SBK dala suglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji.

Služba za zajedničke poslove je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o prijenosu vlasništva zgrade Vlade (pritvor) ulica Školska b.b. Travnik, odlukom se vrši prava vlasništva zemljišta (poslovni objekt i dvorište) s Vlade Srednjobosanskog kantona na Zavod za javno zdravstvo Travnik, bez naknade.

Na prijedlog Ministarstva financija, Vlada SBK je donijela sljedeće odluke:

Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2018. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 11.031,75 KM, sredstva su namijenjena za nabavku računarske opreme (server) za potrebe Ministarstva financija SBK, sredstva će se doznačiti dobavljaču „OCEAN“ d.o.o. Travnik.
Odluka o izdvajanja i prijenosi sredstava na račune općina SBK, u skladu s usvojenim Programom raspodjele i prijenosa sredstava, s pozicije „Poticaji vodoprivredi“ utvrđenih Budžetom SBK za 2018. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 325.000,00 KM u svrhu realizacije projekata iz oblasti vodoprivrede po općinama.
Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela sljedeće odluke:

Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava za visoko školstvo planiranih Budžetom SBK za 2018. godinu, odlukom se izdvaja iznos 447.000,00 KM u svrhu financiranja visokog školstva i stipendiranja studenata, sredstva će se doznačiti Sveučilištu u Mostaru.
Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „nabavka opreme“ planiranih Budžetom SBK za 2018. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 19.084,26 KM za nabavku 10 računara i multifunkcijskog printera za potrebe istog ministarstva.
Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva dala suglasnost na pokretanje postupka javne nabavke 5 motornih vozila za potrebe Kantonalne uprave za šumarstvo u vrijednosti 120.000,00 KM.

Vlada SBK je primila k znanju Informaciju u vezi pregovora s Nezavisnim strukovnim sindikatom poslodavaca i radnika u zdravstvu SBK, i zaključila sljedeće:

Vlada Srednjobosanskog kantona smatra da pregovori s Nezavisnim strukovnim sindikatom poslodavaca i radnika u zdravstvu SBK nisu završeni, te poziva na nastavak pregovora.
Vlada Srednjobosanskog kantona smatra da nema razloga za održavanje Generalnog štrajka jer se na vrijeme ispunjavaju sve obaveze iz Kolektivnog ugovora prema zaposlenicima.
Vlada Srednjobosanskog kantona ostaje pri svom ranijem stavu o visini koeficijenata za obračun plaća i fonda sati rada.
Vlada Srednjobosanskog kantona podržava svoj pregovarački tim za nastavak pregovora koji će se zasnivati na ranije zauzetim stavovima.

Komentiraj