Podijeli objavu
Glasovima HDZ-a BiH, HSS Stjepan Radić i SDA Sabor ŽSB je prihvatio nikad veći, Nacrt proračuna za iduću godinu, koji je Vlada utvrdila u iznosu od 200.237.100 maraka, što je za tri i pol milijuna maraka više u odnosu na ovogodišnji proračun.

Ministar financija Zoran Marković kazao je kako je plan proračuna za iduću godinu dobar te da će zadovoljiti sve potrebe a stanje u Županiji stabilno.

Predsjednica Kluba Hrvata Lidija Bradara istaknula je kako je nacrt proračuna dokaz višegodišnjeg odgovornog ponašanja vlasti a imajući u vidu važnost ovog dokumenta i nužnost njegovog pravovremenog usvajanja.
“Nadam se da ćemo uspjeti ostvariti proračun koji je ovako postavljen, ali će to ovisiti i o političkoj stabilnosti na razini BiH, te činjenici da, nikad ranije, ulazimo u vrijeme predizborne kampanje. Vjerujem da će ŽSB u 2018. ući sa stabilnim proračunom, te da ćemo imati mirnu i gospodarski razvijenu godinu” kazala je Bradara.

Zastupnici HDZ-a BiH u raspravi su između ostaloga spomenuli i mogućnost besplatnih udžbenika, nužnost ulaganja u cestovnu infrastrukturu pogotovo u Vrbaskoj regiji, potrebu većeg ulaganja u sport, kulturu kao i mlade općenito.

Sabor je usvojio i Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti ŽSB kojim se ovaj zakon usklađuje s izmjenama i dopunama kolektivnog ugovora na razini Federacije BiH.

Kako je rečeno, osnovna izmjena odnosi na naknade u slučaju smrti, ozljede na radu i težeg invaliditeta, za čiji će obračun, umjesto dosadašnjeg županijskog, poslužiti federalni prosjek.

Prihvaćen je i Nacrt zakona o inspekcijama koji će narednih 60 dana biti u javnoj raspravi s koji bi trebao poslužiti kao osnova za učinkovitiji rad inspekcijskih organa.

Odgovorivši na upit zastupnika glede određenih intervencija policije prilikom prosvjeda u naselju Krušćica, ministar unutarnjih poslova Feliks Vidović kazao je kako je detaljno izvješće o ovom slučaju napravljeno i upućeno i višim razina vlasti te da u istom izričito stoji kako nije bilo prekomjerne upotrebe sile od strane službenih lica.

Komentiraj