Podijeli objavu

Vlada SBK održala je 12. travnja 2018. godine u Travniku, 84. sjednicu na kojoj je usvojila zapisnik s 83. sjednice.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada SBK je donijela sljedeće odluke:

Odluka o usvajanju Programa i kriterija korištenja sredstava iz Budžeta SBK u poljoprivredi u 2018. godini (organiziranje sajmova, izložbi, edukacija, itd.).
Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava iz Budžeta SBK za 2018. godinu s pozicije Poticaji u poljoprivredi za 2018. godinu, pomoć poljoprivrednim proizvođačima.
Odluka o usvajanju Programa i kriterija korištenja sredstava iz Budžeta SBK za 2018. godinu za poticaje u poljoprivredi u 2018. godini (interventna sredstva).
Odluka o usvajanju Programa mjera zdravstvene zaštite životinja u 2018. godini za epizootiološko područje SBK, zaštita zdravlja bilja u 2018. godini i način financiranja mjera iz Budžeta SBK.
Odluka o usvajanju Plana javne nabavke po stavkama: subvencije javnim poduzećima – poticaji vodoprivredi i subvencije javnim poduzećima – poticaji vodoprivredi (interventna sredstva) i Program raspodjele i prijenosa sredstava s tekućih transfera drugim nivoima vlasti, fondovima i neprofitnim organizacijama – poticaji vodoprivredi, utvrđenih Budžetom SBK za 2018. godinu.
Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupka javne nabavke u skladu s usvojenim Planom javne nabavke za realizaciju projekata s pozicije „Poticaji vodoprivredi“ za 2018. godinu.
Ministarstvo gospodarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o davanju suglasnosti za prijenos Ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju kamena dolomita na lokalitetu „Paljike – Hum II“, općina Vitez s koncesionara „Horizont“ d.o.o. Vitez na privredno društvo „TIKOP“ d.o.o. Vitez, kao novog koncesionara.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta donijela sljedeće odluke:

Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za financiranje troškova prijevoza učenika osnovnih škola za 2018. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 95.163,97 KM za I i II mjesec školske 2017/ 2018. godine, kako slijedi: Općina Travnik – 1.595,22 KM, Općina Vitez – 2.786,66 KM, Općina Kreševo – 19.685,69 KM, Općina Kiseljak – 13.016,56 KM, Općina Dobretići – 5.278,00 KM, Općina G.Vakuf/ Uskoplje – 26.589,17 KM, Općina Jajce – 14.134,49 KM i Općina Bugojno – 12.078,18 KM.
Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke tekuće rezerve Vlade SBK za 2018. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 2.800,00 KM kako slijedi:
OŠ “Dubravica“ Vitez-Preočica – 1.600,00 KM, (Doček 17 nastavnika bratske škole iz Turske koji dolaze u posjet školi)
OŠ „Bila“ Vitez – 600,00 KM, (Obilježavanje godišnjice postojanja i rada škole)
OŠ „Nova Bila“ – 600,00 KM, (Obilježavanje godišnjice postojanja i rada škole)
Ured za javne nabavke za korisnike Budžeta SBK je predložio, a Vlada SBK donijela Odluku o Izmjeni Plana Centralne javne nabavke za korisnike Budžeta SBK za 2018. godinu.

Donesena je i Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za tonere i tinte za potrebe korisnika Budžeta SBK, procijenjena vrijednost nabavke je 335.205,00 KM s uračunatim PDV-om.

Kantonalna uprava za pitanje branitelja je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluge banjsko-klimatskog liječenja i medicinske rehabilitacije za pripadnike braniteljske populacije za budžetsku 2018. godinu, najpovoljniji ponuđač je Lječilište „Reumal“ Fojnica.

Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava sa stavke tekuće rezerve Vlade SBK, odlukom se izdvaja iznos od 10.000,00 KM za izgradnju vodovoda Vrila u MZ Kraljevice, općina Travnik, stoji u priopćenju Ureda za europske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu.

Komentiraj