Podijeli objavu
Temeljem provedenog Javnog poziva za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske za 2018. godinu, donijeta je Odluka o dodjeli financijske potpore.

Srednja škola “Busovača” aplicirala je na ovaj natječaj i uspješno prošla. Dobila je 10.000,00 kuna za nabavku pametne ploče.

– Riječ je o interaktivnoj ploči, obično većih dimenzija, na kojoj se prikazuju sadržaji putem projektora, računala ili drugih uređaja koji su na nju spojeni. Često se koristi u nastavi zbog interaktivnih karakteristika koje mogu pospješiti učenje, i prezentaciju nastavnog sadržaja. Njome se može upravljati izravno putem ekrana koji reagira na dodir ili putem drugog povezanog uređaja.

Uz Srednju školu “Busovača”, u Lašvansku dolinu doći će još dodatnih 40.000,00 kuna od čega je Srednja glazbena škola Jakova Gotovca iz Novog Travnika za kupovinu glazbenih instrumenata dobila 20.000 kuna. Udruga za poticaj razvoja općine Novi Travnik “PRONT” za II. Noć Hrvata Središnje Bosne 10.000 kuna, a za Udrugu “Volim Vitez” iz Viteza za očuvanje hrvatskog jezika i tradicije u Lašvanskoj dolini dodijeljeno je 10.000 kuna.

Komentiraj