Podijeli objavu

Jučer, 16. studenog 2017. godine u velikoj dvorani Općine Busovača održana je 8. sjednica Općinskog vijeća Općine Busovača. Vijećnici su na klupama imali dnevni red s ukupno 8 točaka.

Na samom početku sjednice i nakon ostavke vijećnika Adnana Srebrenice (SDA), nova vijećnica u Općinskom vijeću Busovača Dženana Imamović (SDA) dala je svečanu izjavu i postala punopravni član Općinskog vijeća.

Pod 2. točkom dnevnog reda, vijećnici su raspravljali o izmjenu Regulacijskog plana Luka, a sama izmjena je jednoglasno usvojena. Naime, riječ je o promijeni Regulacijskog plana radi utvrđivanja lokacije kao samostalne cjeline koja bi se uz naknadu trebala dodijeliti JP “EP HZ HB” d.d. za potrebe lociranja trafo stanice.

Vijećnici su usvojili i izvješća o izvršenju Proračuna Općine Busovača za period I-VI i I-IX mjesec 2017. godine. U okviru četvrte točke dnevnog reda raspravljalo se o Nacrtu proračuna Općine Busovača za 2018. godinu. Nadležni su prezentirali Nacrt proračuna, čiji ukupni prihodi i rashodi po planu iznose 4.050.000,00 KM, a koji je nakon određenih sugestija i pitanja iz reda klubova vijećnika usvojen većinom glasova.

Usvojena je i Strategija razvoja Općine Busovača za period 2016. – 2020. godina, kao i Informacija o stanju u gospodarstvu na temelju raspoloživih podataka iz 2016. godine.

Na dnevnom redu se našao i Prijedlog odluke o komunalnim taksama koji je, prema riječima općinske administracije, bilo nužno usvojiti zbog novih zakona s viših razina vlasti, a koji značajno utječu na poslovanje privrednih i drugih subjekata na području Općine Busovača. Prijedlog je na koncu jednoglasno usvojen.

Uskoro će se održati i Javna rasprava o Prijedlogu proračuna za 2018. godinu, a javnost će o tome blagovremeno biti obaviještena putem lokalnih medija i službene web stranice Općine Busovača.

8 sjednica opcinskog vijeca busovaca1 8 sjednica opcinskog vijeca busovaca2 8 sjednica opcinskog vijeca busovaca3 8 sjednica opcinskog vijeca busovaca4 8 sjednica opcinskog vijeca busovaca6 8 sjednica opcinskog vijeca busovaca7 8 sjednica opcinskog vijeca busovaca8

Komentiraj