Podijeli objavu

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara uputio je dopis Vladi Federacije BiH, odnosno predsjedniku Vlade Federacije BiH, zamjenicima predsjednika Vlade Federacije BiH i ministrima u Vladi Federacije BiH u svezi neimenovanja ravnatelja Federalne uprave policije od strane Vlade Federacije BiH, te iste pozvao da rad Vlade Federacije BiH vrate u okvire Ustava i zakona Federacije BiH i da izvrše imenovanje ravnatelja Federalne uprave policije sukladno dostavljenoj Listi od strane Neovisnog odbora Parlamenta Federacije BiH.

Komentiraj