Podijeli objavu

Na temelju/osnovu Zaključka Općinskog vijeća Busovača o utvrđivanju i upućivanju u javnu raspravu Nacrta programa rada Općinskog vijeća Busovača za 2019. godinu, broj:02-02-4555/18 od 22.11.2018. godine, upućujem
J A V N I P O Z I V

NA RASPRAVU O NACRTU PROGRAMA RADA OPĆINSKOG VIJEĆA ZA 2019. GODINU
POZIVAMO GRAĐANE OPĆINE BUSOVAČA, OPĆINSKE VIJEĆNIKE, IZVRŠNA TIJELA OPĆINE, PREDSTAVNIKE JAVNIH PODUZEĆA/PREDUZEĆA I USTANOVA, MJESNIH ZAJEDNICA, UDRUGA/UDRUŽENJA GRAĐANA I NEVLADINIH ORGANIZACIJA, ŠPORTSKIH/ SPORTSKIH KLUBOVA, KULTURNIM I JAVNIM RADNICIMA I SVIMA ZAINTERESIRANIM/ZAINTERESOVANIM DA SVOJOM PRISUTNOŠĆU/NAZOČNOŠĆU UČESTVUJU U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU PROGRAMA RADA OPĆINSKOG VIJEĆA BUSOVAČA ZA 2019. GODINU, KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 03.12.2018. GODINE (PONEDJELJAK) U 11,00 SATI U VELIKOJ SALI OPĆINE BUSOVAČA.

Nacrt programa rada Općinskog vijeća Busovača za 2019. godinu nalazi se na web stranici Općine Busovača (www.opcina-busovaca.com) i oglasnoj ploči Općine Busovača.

Busovača, 23.11.2018. godine
PREDSJEDATELJ
Općinskog vijeća Busovača
Josip Mravak, dipl.ecc.

Komentiraj